For oppdragsgiver

Sjukefravær, turnover, ferieavvikling, økt oppdragsmengde, permisjoner og prosjekter er grunner til å bruke et bemanningsbyrå.

Fordi du kun betaler for den arbeidskraften du trenger, når du trenger den, kan du kutte kostnader ved å bruke Aktiv Bemanning som en langsiktig samarbeidspartner. Du betaler bare for effektiv arbeidstid og slipper administrasjonen med feriepenger, helligdagsgodtgjørelse, sykepenger, arbeidsgiveravgift og forsikringer.

Med en solid rekrutteringsmasse sørger vi for at du alltid raskt får på plass den kandidaten du trenger.

Gjennom tett oppfølging sørger vi for motiverte ansatte.

Ta kontakt for en samtale om fremtidig samarbeid.

Translate »