Om Aktiv Bemanning

Aktiv Bemanning ble etablert på Kongsvinger allerede i 2008 og er det foretrukne rekrutterings- og bemanningsbyrået i regionen. Kongsvingerregionen har veldig mange spennende bedrifter innenfor en rekke ulike industrier og bransjer. Aktiv Bemanning er heldig som daglig får jobbe med veldig mange av disse bedriftene, som igjen gir våre jobbsøkere mange spennende jobbmuligheter.

Aktiv Bemanning formidler kandidater til både korte og lange vikariater, samt rekrutterer til faste stillinger. Vi er opptatt av gode personlige relasjoner og ønsker å yte service utover forventningene. Det gir oss positive, fornøyde og svært dedikerte medarbeidere. Vi leverer topp kvalitet og er svært opptatt av å holde det vi lover.

Vi er medlem i NHO Handel og Service, og i oktober 2019 ble Aktiv Bemanning sertifisert som Revidert Arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014 for at bedrifter skal kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

 

Translate »