Aktiv Bemanning har nå fått det høythengende kvalitetsstempelet revidert arbeidsgiver fra NHO Service og Handel.

– Dette er et bevis på at vi tar arbeidsgiveransvaret for våre utleide medarbeidere på stort alvor. En ekstern revisor har gjennomgått våre rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven, og det gikk bra på første forsøk, forteller HR- og kundekonsulent Ellen Digerud hos Kongsvingerkontoret til Aktiv Bemanning.

 

At vi har rett til å benytte RA-logoen som bevis på at vi er en revidert arbeidsgiver betyr at vi holder de høyeste standarder i bransjen, sier HR- og kundekonsulent Ellen Digerud.

 

 

Kvalitetsstempel

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014 for at bedrifter skal kunne dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven. Bemanningsbransjen har besluttet at ordningen er obligatorisk for medlemskap i NHO Service og Handel. Bedriftene må revideres på nytt hvert annet år.

 

 

Omfattende kriterier

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Kriteriene er utviklet i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet.
Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet.

Stolte og glade

– Ved siden av å være Gasellebedrift fem år på rad, har vi nå også rett til å benytte RA-logoen som bevis på at vi er en revidert arbeidsgiver og at vi holder de høyeste standarder i bransjen. Det er klart at vi er både stolte og glade for dette, smiler Digerud.
Translate »