Rekruttering

Å ansette feil person kan være kostbart på flere måter. Aktiv Bemanning tilbyr ulike tjenester for å sikre at du rekrutterer rett person til faste stillinger. Du kan få hjelp til enkelte oppgaver i prosessen eller vi tar ansvar for å gjennomføre hele ansettelsen, og du bidrar kun der det er hensiktsmessig eller du selv ønsker.

Du vil nyte godt av vår lange erfaring

Aktiv Bemanning har lang erfaring i å hjelpe lokale bedrifter med å ansette rett person. Vi hjelper alt fra store organisasjoner med egen HR-avdeling, til små og mellomstore bedrifter som ikke har tid og kompetanse til å gjennomføre en profesjonell rekrutteringsprosess.

Nok tid sikrer god prosess

Uansett er det veldig viktig å sette av nok tid og ressurser til en ordentlig ansettelsesprosess. Ikke bare må alle søkere og potensielle nye medarbeidere få en god og profesjonell mottakelse og behandling, men det er viktig å sørge for at begge parter vet hva som forventes og kreves av hverandre før man tilbyr noen jobb.

 

Eksempler på tjenester vi tilbyr:

  • Profesjonell bistand til å markedsføre stillingsannonsen slik at flest mulig potensielle søkere får vite om stillingen i ulike kanaler og medier, samt sikre en god beskrivelse av stillingen og bekjentgjørelse.
  • God informasjon til søkere før, under og etter intervjuprosessen.
  • Riktig avklaring av kandidat(er) gjennom siling, intervjuer og referanser.
  • Være en god og objektiv diskusjonspart i prosessen med å velge rett person og gjennomføre selve ansettelsen.

 

Vi er sertifisert i Thomas Atferds Profil (PPA) og vi kan tilby dette som et verktøy ved rekruttering og utvelgelse, eller i utviklingssamtaler for prestasjons-/utviklingsgjennomgang.

 

Vi hjelper små og store bedrifter

Alt fra små virksomheter uten egen HR-avdeling til store bedrifter ønsker hjelp til rekruttering. Da Vestre bygget sin prisbelønte nye møbelfabrikk i Eidskog hjalp Aktiv Bemanning til med å finne riktige folk til et bredt utvalg stillinger, fra produksjonsmedarbeidere til ledere.

 

La oss bli kjent med deg

Jo bedre vi kjenner dine behov, jo enklere er det for oss å finne personen som egner seg best. I enkelte tilfeller kan det hende vi har en kandidat klar, andre ganger kan prosessen ta lengre tid.

 

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan bistå deg med å rekruttere.

 

Translate »