Slik forbereder du deg til jobbintervju

Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiveren deg i utgangspunktet som kvalifisert til stillingen. Det lønner seg å stille godt forberedt.

Skaff deg god kjennskap til bedriften:
 • Finn informasjon på bedriftens hjemmeside.
 • Det kan også være lurt å lese årsrapporten.
 • Kjenner du noen i bedriften eller bransjen du kan ta kontakt med?
 • Du kan også ringe bedriften for å få informasjon, men ikke spør om opplagte ting som du lett kan finne i utlysningsteksten eller på hjemmesiden.

 

Les gjennom stillingsannonsen, søknaden og CV-en på nytt før intervjuet:
 • Finn ut på forhånd hvem du skal møte, og du må vite hvilke roller disse innehar.
 • Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet og øv deg på svarene du skal gi:
 • Hvorfor du vil ha denne jobben og hvorfor arbeidsgiveren bør velge deg.
 • Hvordan du vil presentere deg selv.
 • Forbered deg på hvilke spørsmål du kan få under intervjuet.
 • Tenk gjennom hva du kan bidra med i bedriften.
 • Hva er dine sterke og svake sider.
 • Hva er dine case referanser, dine beste suksesser fra tidligere. Prøv å finn relevans til oppgavene du nå står ovenfor.
 • Dersom du har «hull i CV-en» kan det bli et tema. Øv på hva du skal si, snu det til noe positivt, hold det kort og ikke for personlig.
Selve intervjudagen
 • Ta med deg notater, CV, søknad, attester og vitnemål til intervjuet. Ha et kopisett arbeidsgiveren kan få.
 • Kle deg ordentlig og tilpass deg hva som er normal dress code i virksomheten.
 • Møt i rett tid.
 • Husk hvilken avdeling du skal til og hvem som er kontaktperson for stillingen. Vær positiv, rolig og vennlig til de som tar imot deg når du ankommer.
 • Et fast håndtrykk og god blikkontakt gir alltid et godt inntrykk.
 • Et intervju varer vanligvis 45-90 minutter.
 • Du vil møte to til fem personer – de har som regel ulike roller i bedriften.
 • Enkelte arbeidsgivere intervjuer kandidater i grupper. Det får du vanligvis beskjed om på forhånd slik at du kan forberede deg.

 

Prosessen er normalt slik:
 • Arbeidsgiveren åpner med å fortelle om bedriften og den ledige jobben.
 • Dersom det er informasjon du på forhånd ikke har fått svar på, kan du spørre om dette under intervjuet. Du kan spørre om arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og arbeidsmiljø.
 • Noen ganger kan du bli spurt om å gjennomføre en personlighetstest.
 • Du presenterer normalt deg selv, og arbeidsgiveren stiller deg spørsmål. Under finner du noen av de spørsmålene det er vanlig å stille under et intervju. Du kan også få andre spørsmål. Du bør på forhånd ha tenkt gjennom hvordan du vil svare.

Les mer om hvordan du presenterer deg selv i et intervju

 

Etter intervjuet
 • Du kan ringe etter 2 uke hvis du ikke har hørt noe fra arbeidsgiveren.
 • Du kan kontakte den som intervjuet deg og spørre om hvorfor du ikke fikk jobben. Aksepter svaret du får og vær høflig.
 • Ikke mist motet selv om du ikke fikk jobben. Glem ikke at når du er ble innkalt til intervju, så anså arbeidsgiveren deg som kvalifisert til stillingen. Det er god trening i å gå på intervju. Du kan ha gjort et flott inntrykk selv om du ikke fikk jobben.
Translate »