Hvordan presenterer du deg selv?

 

Noen intervjuere gir ofte en oppgave om å presentere seg selv på intervjuet. Da er det viktig at dette er en presentasjon, gjerne en PowerPoint, som er personlig og plasserer deg som rett kandidat for stillingen.

Det er viktig å huske på at intervjuerne er opptatt av å bli kjent med deg.

Det er ofte en god taktikk å velge å bruke tid på hvem du er, din familie, evt. dine barn, interesser og fritid. Vanligvis henter vi ikke frem interesser som kan skape en motsetning. Det er også ansett som mulig negativt hvis man bruker uforholdsmessig mye til på krevende fritidsinteresser, noe som kan ta vekk fokus/prioritet på jobboppgaver.

 1. Presenter hvordan din utdanning er relevant for stillingen.
 2. Fortsett med hva du har lært i din arbeidserfaring som vil komme til nytte i ny stilling. Hva er du for balast du har med deg inn i ny jobb?
 3. Hva er din motivasjon for stillingen? Hva er det som trigger deg og hvorfor?
 4. Hvorfor er plutselig denne nye bransjen interessant for deg?
 5. Kan du gi eksempel på hvorfor du er interessert?
 6. Du må bevise at dette ikke er bare en hvilken som helst jobb som du har søkt på. De ønsker deg som er genuint opptatt av selve utfordringen og muligheten i stillingen.
 7. Avslutt med konkrete funn fra behov/bidragsanalysen – og selve søknaden. De er opptatt av en rød tråd. At du vet hva du har presentert til de tidligere. Dette skaper en troverdighet. Nå er det tid for at du – muntlig – skal fortelle hva du konkret kan bidra med og hvorfor du er den rette kandidaten de skal velge.
 8. Alt dette fungerer best i en enkel PowerPoint der du har nøkkelpunkter og masse luft på slidene. Hvis du troverdig kan stå på golvet å gjennomføre en slik presentasjon, vil du ligge godt an til å gå videre i prosessen.

 

Viktige spørsmål å besvare:
 • Hvem er du?
 • Hva er din bakgrunn og erfaring relevant for stillingen?
 • Hva er din motivasjon for stillingen?
 • Hvorfor du ønsker deg til denne bransjen?
 • Hvorfor du er rett kandidat til stillingen.

 

Andre vanlige spørsmål du kan få i et intervju:
 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvorfor sluttet du i din tidligere jobb? Ikke snakk negativt om tidligere arbeidsgivere.
 • Hvilke sterke sider har du i en arbeidssituasjon?
 • Hva gjorde du i den perioden som mangler beskrivelse i CV-en?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Hvordan jobber du under tidspress?
 • Liker du best faste rutiner, eller foretrekker du nye oppgaver hyppig?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er det mest positive og negative du kan si om deg selv?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 •  Hva kan du bidra med i denne jobben og i arbeidsmiljøet?
 • Hva tror du kan bli vanskelig i denne jobben?
 • På hvilken måte sier du fra hvis du er uenig i noe i en arbeidssituasjon?
 • Hva ser du for deg at du jobber med om fem år?
Translate »