Hva er en god jobbsøkerprosess?

Det er mange årsaker til at vi søker ny jobb. Mens noen opplever prosessen med en positiv forventning om nytt fokus, ny energi og nye utfordringer, er det desto flere som opplever dette som en tung prosess preget av mye usikkerhet, uvitenhet, utålmodighet og ofte en uoversiktlig prosess der de ikke vet hvordan de skal starte på veien.

 

Åpen og ærlig

Først er det viktig at du er åpen og ærlig på hvor du er i prosessen. Det er viktig at du tenker på de du har rundt deg, din egen familie og venner. De er dine gode støttespillere på veien, og det er viktig at du vet at du ikke er alene.

 

Registrer din CV her

Jobbsøking er din daglige jobb


Det er anbefalt at du forsøker å lage deg en så normal hverdag som mulig. Å søke jobb er hardt arbeid, og det er noe som må gjøres ordentlig og med vilje til å lykkes.

Her er 12 gode tips:

1) TENK

Start med å kartlegge din egen kompetanse. Da får du informasjon du kan bruke både i jobbsøknader og i intervju.

 • Hva kan du?
 • Hva vil du? Hva er drømmejobben din?
 • Hvor har du lyst til å jobbe?
 • Hva har du lært gjennom utdanning og arbeidserfaring?
2) SNAKK MED VENNER, FAMILIE OG NETTVERKET DITT

Vær åpen og snakk med alle du møter på hva du er opptatt av. Spre budskapet at du er på jobbjakt, som oftest blir man ansatt via et nettverk av venner og kjente.

3) Aktiv Bemanning - rekrutteringsbyrå

Et rekrutteringsbyrå er den beste starten på en prosess da de har et nettverk av oppdragsgivere de er i kontinuerlig samarbeid med. Her skal du også registrere din CV slik at de finner deg i sin egen database.

Registrer din CV

4) Kvalifikasjoner
 • Hvordan kommuniserer du (muntlig og skriftlig)?
 • Liker du å holde presentasjoner foran et publikum?
 • Trives du med teamarbeid eller liker du best å jobbe selvstendig?
 • Er du en som bidrar mye både i arbeidsmiljø og sosialt?
 • Har du hatt lederoppgaver, hvordan løste du dem, og hvilke lederegenskaper har du?
 • Er du flink til å ta initiativ, ser du løsninger og liker å jobbe målrettet?
 • Er du en problemløser, tenker du logisk gjennom saker for å finne de viktigste utfordringene?
 • Hvor kreativ er du?
 • Hvor fleksibel og tilpasningsdyktig er du?
 • Har du oppnådd konkrete resultater som du kan vise til?
5) Lag en CV mal

På internett vil du finne mange maler som passer til hvordan du ønsker å presentere deg selv.

Dette er da en mal og et utgangspunkt som du redigerer og tilpasser til enhver stilling du ønsker å søke på.

 En god CV inneholder dette:

 • Personlige data
 • Kontaktinformasjon
 • Gjerne et representativt bilde
 • Nøkkelkvalifikasjoner; kunnskap og ferdigheter du har skaffet deg gjennom utdanning, arbeid, ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.
 • Personlige egenskaper; dine styrker tilpasset stillingsannonsen
 • Kompetanseområder; her lister du opp hva du kan av fag
 • Arbeidserfaring; kort og presis beskrivelse på alle dine stillinger med nøyaktige tidsfestelse
 • Utdanning; kort og presis oversikt med nøyaktig tidsfestelse
 • Språkkunnskaper
 • Annet; teknologikunnskaper, programvarekunnskap, ulike førerkort, bevis og sertifikater, fritidsinteresser, tillitsverv
 • Referanser; disse skal normalt oppgis på forespørsel fordi at du selv skal ha kontroll på at disse er varslet om stillinger du er aktuell for.
6) Lag deg en LinkedIn profil

Når du har en CV klar, er det en enklere oppgave å skape en søkbar profil på LinkedIn, noe som gjør det mulig for arbeidsgiver og rekrutterer å finne deg. Men det er også svært så enkelt å søke på stillinger da disse ofte har en «smartsøk» funksjon i disse portalene.

Les om 10 gode tips for en LinkedIn profil

7) Finn potensielle jobber

Internett er en fantastisk plattform for både jobbsøkere og arbeidsgivere. Legg inn dine preferanser i Finn.no og på LinkedIn. Lag deg en profil på plattformene der du får mailet de stillingene som er aktuelle for deg umiddelbart når de publiseres. Dette gir deg oversikt og en ro fordi du ser muligheter hver dag.

Lagre interessante stillingsannonser som favoritter, og ta for deg en for en etter dine egne prioriteringer.

8) Hvordan leser du en stillingsannonse

En god stillingsannonse er klar på de vesentlige punktene som er viktige for stillingen. Merk og kopier dette over i en behov / bidrag dokument som du lager for hver stilling. Her lister du opp alle viktige elementer og svarer på dem slik bare du kan.

Les mer om et behov/bidragsanalyse

9) Hvaoran bygger du opp søknaden og Cv'en

Den vanligste feilen er å «volumsøke» på mange stillinger med en søknadstekst og en CV du er fornøyd med. De som skal vurdere din søknad vil umiddelbart se hva som er genuint ekte. Husk at du i disse tider sannsynligvis konkurrerer med svært mange søkere.

Du skal heller se på enhver søknad som unik, og det er umulig å kopiere hvordan du ønsker å oppfylle kriteriene på en lik måte.

 • Ring rekrutterer etter at du har behov/bidrag analysen klar.
 • Da har du oversikt og du kan gjerne spørre disse tre spørsmålene:
  • Stillingen er klar på hvilke utforinger som ligger i stillingen, men hva er de absolutt viktigste? Svar gjerne hvordan du kan møte disse
  • Hva er de viktigste egenskapene rett kandidat må ha for å lykkes? Prøv å få frem at dine egne egenskaper passer hva de leter etter.
  • Hva skal til for å lykkes hos dere?

Nå har du ytterligere og spissede svar som kan ferdigstille tidligere antagelser i behovsanalysen, og du kan med trygghet nyte godt av at du har oversikt over hva din potensielle nye arbeidsgiver er på jakt etter.

Deretter står du foran en skriveoppgave der det er din oppgave å besvare og beskrive hvorfor du er den beste kandidaten for stillingen

Les mer om tips for å lage en god søknad og en unik CV (lenke)

10) Oppfølging av søknaden

Avhengig av hva som er kommunisert i stillingsannonsen, er det som oftest fornuftig å vise interesse ved å følge opp søknaden med å ringe til rekrutterer. Dette vil vise at du er interessert, men vær forberedt på at enhver telefon kan medfører spørsmål du bør besvare på en fornuftig måte. Derfor er det er gods regel å forberede seg godt og vite hva man skal spørre og svare før man ringer. Rekrutterer er ikke så glad i kandidater som bare ringer for å ringe.

11) Slik forbereder du seg til jobbintervju

Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiveren deg i utgangspunktet som kvalifisert til stillingen. Nå er det svært viktig å stille godt forberedt og du må gjenoppfriske kjennskapen til bedriften. Les gjennom stillingsannonsen, søknaden og CV-en på nytt før intervjuet. Finn ut på forhånd hvem du skal møte, og du må vite hvilke roller disse innehar.

Les mer om tips for å lykkes på et jobbintervju

12) Slik presenterer du deg selv på jobbintervju

Noen intervjuere gir ofte en oppgave om å presentere seg selv på intervjuet. Da er det viktig at dette er en presentasjon, gjerne en PowerPoint, som er personlig og plasserer deg som rett kandidat for stillingen.

Les mer om hvordan du lager en unik PowerPoint på deg selv (lenke)

Translate »