Hvordan leser du og besvarer en stillingsannonse?

Når man er i jobbsøkermodus kan det være et godt utgangspunkt å se på en ny stillingsannonse som en dagsjobb. Denne jobben bør alltid starte med å forstå stillingsannonsen, lære deg å kjenne selskapet og finne ut hvordan du kan bidra i de behovene de ønsker å fylle.

 

Da er det et godt tips å lage en behov/bidragsanalyse på hver stillingsannonse.

Behov/bidragsanalyse

Du starter med å hente frem annonsen som du har lagret på din favorittkatalog på Finn eller Linkedin.

Kopier denne til et Word-dokument. Du vet ikke når du evt. vil trenge denne i en senere intervjuprosess og da kan den være borte fra nettet.

En god stillingsannonse er klar på de vesentlige punktene som er viktige for stillingen. Merk og kopier dette over i en behov / bidrag dokument som du lager for hver stilling. Her lister du opp alle viktige elementer og svarer på dem slik bare du kan.

Lag den et Word-dokument med 2 spalter.

 • Venstre spalte er Behov, høyre er Bidrag
 • Behov er spesifikke behov stillinger krever
 • Bidrag er hvordan du best kan besvare/bidra med dine kunnskap og erfaring

Merk og kopier behov fra stillingsannonsen og lag en prioritering

Ta for deg ansvar, utfordringer, hvilke kvalifikasjoner og egenskaper som er viktig.

Forstå hvorfor disse er viktig for stillingen

 • Bli kjent med selskapet
 • Bruk webside, innhold som de konverterer på, test kundereiser, klikk på lenker og forstå hvordan de selger og hva de selger på.
 • Hvem er de folkene som sannsynligvis vil vurdere deg som kandidat, se på organisering
 • Sett deg inn i nøkkeltall slik at du vet hvordan selskapet presenterer eller hvilke utfordringer som kan ligge der
 • Hva er de mest kjent for, hva er siste nytt, skaff deg noen samtalepunkter for senere.

Besvar behovene med dine bidrag i nøkkelpunkter som du senere skriver inn som setninger i søknaden.

 • Hvordan møter du utfordringene, og svar på de viktigste utfordringene først
 • Hvilke personlige egenskaper er de på jakt etter?
 • Hvilke kvalifikasjoner kan du bidra med?
 • Hvilke erfaringer har du fra tilsvarende oppgaver

Det er viktig at du er konket og presis på eksakt hvordan du kan løse/bidra i utfordringene. Du kan ikke lage generelle svar som vil fremstå som en generell søknad til slutt.

Det kan være en anbefalt regel at denne analysen tar 2/3 av arbeidsdagen din.

Den siste 1/3 kan du benytte til å overføre dine bidragsnøkkelpunkter inn i en søknadsmal. Denne søknaden bør da være lagret som et utkast før arbeidsdagen er ferdig. Morgenen etter ferdigstiller du søknaden før den sendes inn.

Les mer om tips for å lage en god søknad og en unik CV

Translate »