2018 var et godt år for Aktiv Bemanning AS på Kongsvinger, og daglig leder Even Haug er optimistisk. 

– Jeg tror 2019 blir en speiling av 2018 med høyt tempo, vekst og fortsatt gode utsikter, selv med nye rammebetingelser for bemanningsbransjen.

Ved inngangen til 2019 var vi godt forberedt med blant annet nytt system, kursing på nye regler og oppdaterte kontrakter.

Når Haug ser tilbake på 2018, kan han melde om et svært bra år. – Vi fikk blant annet flere nye kunder og mange av våre eksisterende kunder økte omsetningen hos oss, sier Haug. – Samtidig har vi rekruttert flere til faste stillinger enn tidligere år og vi har hatt en betydelig vekst i antall ansatte ute i arbeid.  Starten på året tyder på at dette fortsetter også i 2019.

Flere velger å kjøpe kompetanse

Sesongsvingninger er ikke et ukjent fenomen i industrivirksomheter – ei heller i Kongsvinger-regionen.

Med mange svært gode medarbeidere i vårt register, har vi mulighet til å stille opp med arbeidskraft, gjerne på kort varsel, sier Haug.

Oftere og oftere får vi også være rådgivere og samarbeidspartner når bedrifter har mer behov for spesialkompetanse. Vi ønsker å være tilgjengelig for kundene våre hele veien, både når det gjelder innleie og rekruttering.

HR-funksjon – en typisk kjøpt kompetanse

Vår erfaring er at den tradisjonelle HR-funksjonen i en bedrift forsvinner – i alle fall hos de små og mellomstore. I bedriftenes ansettelsesprosesser er det da viktig å ha en samarbeids- og sparringspartner som kjenner bedriften og har god erfaring med å ansette.  Det vil redusere risikoen for feilansettelser som i verste fall kan koste bedriften dyrt.

Arbeidsvernet i Norge er sterkt og det er lett å trå feil om man er utrygge på lover og regler.

Vi har spisskompetanse på ansettelsesprosesser og er til enhver tid oppdatert på lover og regler. Dette er en tjeneste fra oss i Aktiv Bemanning som er sterkt voksende.   

Arbeidssøkers marked

Vi lykkes oftere og oftere i å finne riktig kompetansen for kundene våre. I Kongsvingerregionen er det de praktiske fagene det er størst behov for. For de som har fagbrev innen bygg- og anlegg og annen industri er utsiktene gode. Flere og flere ønsker fagkompetanse inn i sin bedrift.

Behovet er stort for fagutlærte innen bygg- og anlegg.

Har du fagbrev innen bygg- og anlegg, eller annen industri er utsiktene gode.

1.1.2019 – nye regler for bemanningsbransjen

De nye reglene for bemanningsbransjen trådte i kraft 1.1.2019. Det var lenge usikkerhet rundt hva de nye reglene innebar, men mot slutten av 2018 ble dette klart. Vår viktigste jobb ble da å oppdatere kontrakter og systemer for å håndtere de nye reglene.

-I praksis vil ikke kundene våre merke så stor forskjell, sier Haug. – De skal være trygge på at vi kan, og følger regelverket til punkt og prikke. Derfor er det viktig for oss å formidle de nye reglene ut til kundene på en god og lettfattelig måte. Med regelendringene får de nemlig litt andre rammebetingelser å jobbe etter.

For oss som arbeidsgiver betyr de nye reglene at vi får større arbeidsgiveransvar og må jobbe litt annerledes mot ansatte og kunder.

Vil knytte de ansatte nærmere til oss

Da vårt arbeidsgiveransvar etter regelendringene blir vesentlig utvidet, må vi være litt mer føre var. For Aktiv Bemanning blir det enda viktigere enn før å beholde de medarbeiderne vi har, og gjerne knytte de enda nærmere til oss. Desto bedre vi kjenner både kunder og våre medarbeidere, jo lettere er det å gjøre en god jobb og levere god kvalitet.

Spisse og målrette stillingsannonser

Vi har mye spennende på gang når det gjelder å tenke annerledes når vi lyser ut stillinger. Å finne de riktige kandidatene har alltid vært viktig for oss. Det kommer bare til å bli viktigere og viktigere. Dette gjelder for både rene rekrutteringsoppdrag, men også til vikariater. Derfor vil vi i større grad enn tidligere spisse og målrette stillingsannonsene våre.

Optimisme i Kongsvinger-regionen

Jeg vil si at utviklingen i industribedriftene gjennom 2018 har vært god i vår region, sier Haug. Det har vært høyt tempo hos de aller fleste.

Men, vi har også erfart at enkelte virksomheter har hatt det litt tyngre. Grunnene kan være flere og sammensatte, men mange peker på eksterne faktorer som har innvirkning på driften. Her er det spesielt usikkert for de som driver med import og eksport.

Jeg er optimistisk og tror at 2019 blir en speiling av fjoråret, med høyt tempo, vekst og fortsatt gode utsikter, avslutter Even Haug.

Translate »